Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen, 
              - lad os løfte i flok!

SIND-Klubbens formål er at give rum for dem der har brug for et anderledes socialt netværk - et åndehul i hverdagen!

Ingen visitation - alle kan føle sig accepteret og velkomne!

Som medlem af SIND-Klubben kan du frit deltage i de aktiviteter, som fremgår af månedsplanen.

Der er en lille egenbetaling på den daglige mad, aktiviteter og ture ud af huset.

 Madlavning og alle aktiviteter er baseret på at det enkelte medlems ønske og mulighed for at give en hånd med! 

 

I SIND-Klubben er vi 5 fastansatte medarbejdere, samt frivillige og andre løst tilknyttede medhjælpere.

 

Medarbejdere

   

Klubleder:

Tina Skov Otte 

Jette Bisgaard

 

Joan Clausen

 

Helle Lorentzen

 

.

 

 

Formand: Jens Ibsen 

 

Medarbejderne i SIND-Klubben er klar til at tage imod dig. De fastansatte har forskellige kompetenceområder. Alle vil gerne lytte og har naturligvis tavshedspligt i alle sammenhænge.