Gradvis åbning af SIND-Klubben :-)
 
 
Åbningstider og grupper

Medlemmerne skal for at mindske risikoen for smittespredning deles op i mindre grupper, derfor kommer der til at være et tidligt og et set hold i klubben. Den tidlige hold kan komme frit i tidsrummet kl. 11-13 og den sene i tidsrummet kl. 13.30 – 15.30. Medlemmerne bliver sat på enten et formiddags eller eftermiddagshold. Hvis man er utilfreds med tidsrummet man må komme i, skal man sige det til Tina eller ringe/ skrive til klubben.  
 
Der lukkes meget forsigtigt og gradvist op, og vi må hele tiden være indstillet op, at det kan ændre sig ift. hvordan medlemmerne har det, deres ønsker og behov, men naturligvis også ift. udviklingen af COVID-19 i samfundet.  
 
De ansatte er på job fra kl. 10.30- 16. Så er der indlagt tid til rengøring. Der mangler en medarbejder i klubben, og der er derfor kun ansat 3 personer på 12 timer hver. Charlotte og Kirsten sættes lidt op i tid i en periode.  
 
Vi skal gerne kunne tilbyde, at de som er særligt udsatte pga. af fysiske skavanker eller som har psykiske udfordringer, og derfor ikke kan komme i klubben, fortsat kan få et tilbud om telefonopkald eller eventuelt gåtur på aftalt mødested en gang ugentligt. Dette er opgaver, der også kan varetages af frivillige. Skriv eller ring gerne til klubbens telefon eller Tina, hvis det kunne have interesse for dig.  
 
Mad og drikke 

Medlemmerne må pga. smitterisiko ikke selv tage kaffe og sodavand, og der må ikke tages imod kontanter. Klubbens drift betaler i en periode kaffe eller én sodavand, og én bolle eller én is. Serveret af ansatte på engangsservice.  
 
Grundet hygiejneretningslinjer/ køkkenets størrelse må der ikke laves mad, og medlemmerne har i en periode ikke adgang til køkkenet.  
 
Medlemmerne må selv tage mad og drikke med i klubben, men skal også selv medbringe service osv. dertil.  
 
Rygning 

Der må ikke ryges inde i en periode. Dette for at udnytte klubbens areal til gavn for flest mulige medlemmer, og for at der kan luftes ordentligt ud. Der må ryges ude på altanen.  
 
Fysiske rammer/afstand  

Der skal være god plads. Der regnes 4 m2 til hver. I SIND-Klubben er der ifølge lejekontrakten 195 m2 - Der kommer markering på rummene om, hvor mange personer, der må være i hver.  - 2 meter mellem personer tilstræbes. Der må derfor kun være en person i hver sofa. - Tæt kontakt skal undgås, derfor må der ikke krammes. 

- Udendørsaktiviteter tilstræbes - Kun adgang i køkkenet for ansatte  
 
Sygdomssymptomer

Sygdommen starter med lette symptomer fra svælget og øvre luftvej med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Nogle kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.  Der kan være feber. Der rådes generelt til, at man bliver hjemme ved sygdomssymptomer, og hvis man er i tvivl om man er syg.   
 
Personer med øget risiko for smitte

Personer med øget smitterisiko kan komme i klubben, men sendes som alle andre hjem, hvis der udvises tegn på COVID-19 symptomer. Se link om hvem, der ifølge Sundhedsstyrelsen regnes som personer med øget risiko: Klik her.
 
Det rådes til, at personer med øget smitterisiko ikke er de første, der kommer i klubben, men da SIND-Klubben jo er et uvisiteret tilbud, og at vi derfor ikke kender til medlemmernes fysiske skavanker, er det op til det enkelte medlems egen vurdering, om de vil komme i klubben.  
 
Velkomst, når man kommer til klubben

Der kommer måske en dørklokke op, som man skal trykke på for at komme ind. Dette fordi der er krav om, at medlemmer skal hentes ved døren og følges ud igen.
 
Når man kommer ind af døren i klubben, bliver man af en ansat spurgt om, hvordan man har det fysisk, hvis man viser tegn på sygdom bliver man bedt om at gå hjem igen.  
 
Man skal spritte fingre i 30 sekunder, når man kommer ind af døren. Dette for, at der hele tiden er overblik over hvem og hvor mange, der er i klubben.   
 
Covid-19 er kontaktsmitte eller dråbesmitte, derfor er håndhygiejne og rengøring, samt at holde afstand, de vigtigste tiltag for at undgå smittespredning.
 
Man skal altid spritte eller vaske hænder ved: 

Ankomst til tilbuddet - Før spisning - Efter næsepudsning - Efter toiletbesøg  - Før og efter aktivitet  - Efter ophold udendørs  - Ved afgang fra tilbuddet.  

Adgang i klubben efter mistanke eller bekræftet smitte med COVID-19

Der foreligger en negativ test og personen er rask igen  - Der foreligger en positiv test, men personen er symptomfri, adgang efter 7 dage.  - Personen har været symptomfri i 48 timer efter at være blevet testet positiv med COVID19  - Personen har været symptomfri i 48 timer og er ikke blevet testet for COVID-19  
 
Rengøring 

Der skal gøres rent 2 gange dagligt, opgaven varetages af ansatte. Samfundstjener i klubben er sat i bero til 1. september.
 
Alle rum gøres rent dagligt, ved rengøring anvendes rengøringsmidler og remedier som vanligt.
 
Computere skal desinficeres mellem hvert brug, der kan anvendes en serviet med overfladedesinfektion.