Du kan gøre en forskel! Støt SIND med et beløb.
Beløb ud over 500,- kr. kan trækkes fra i skat. Dette kræver at foreningen indberetter gavegiverens navn, adresse og cpr.
Hvis du støtter SIND med et 10-års gavebrev er hele beløbet fradragsberettiget.
 Du kan også betænke SIND i dit testamente. SIND er fritaget for arveafgift.
SINDs økonomiske fundament er medlemskontingenterne, gaver, arv, tips og lotto midler, samt kommunernes støtte til frivilligt arbejde.

Støt SIND-klubben i Aalborg
Bank: Reg: 9314 Konto: 2145740374
Personligt fremmøde eller kontakt.